Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE WEBSITE ȘI DE ACCESARE A SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE VITAMINGO

S.C. VITAMINGO SERVICES SRL , cu sediul situat în Mun. București, sector 2, înregistrată la ONRC, cod de inregistrare fiscala 44328043, cont IBAN RO38 BTRL RONCRT 060639 6801 deschis la Banca Transilvania, în calitate de prestator, pe de o parte

și

Orice client care accesează www.vitamingo.ro și plasează o comandă pentru serviciile oferite de VitaminGo, orice client care plasează o comandă telefonic, orice client care plasează o comandă prin intermediul WhatsApp și/sau orice client care își crează cont pe www.vitamingo.ro.

au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii, prin acceptarea termenilor și condițiilor, cu respectarea următoarelor clauze:

Art 1 Introducere 

1.1 În funcție de evoluția legislației, a serviciilor pe care VitaminGo le oferă și a zonelor în care oferim serviciile medicale, termenii și condițiile pot suferi modificări. Întodeauna când accesați website-ul nostru veți găși cea mai recentă versiune a acestor termeni și condiții.

1.2 Acest document respectă principiul egalității de tratament față de toți pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

1.3 Prezentul document își propune să prezinte principiile și principalele reguli pe care trebuie să le respecte un client care dorește să beneficieze de serviciile medicale oferite de VitaminGo. Totodată acest document prezintă termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.vitamingo.ro.

1.4 Prezentul document constituie un contract între clientul care plasează comanda și VitaminGo Services SRL.

1.5 Prin efectuarea unei programări, pe website, telefonic sau prin intermediul WhatsApp vă exprimați acordul cu privire la respectarea acestor termeni și condiții de accesare a serviciilor medicale oferite de VitminGo, dar și de utilizare a website-ului www.vitamingo.ro.

1.6 Serviciile VitaminGo pot fi accesate NON-STOP în limita disponibilitatii.

1.7 Pentru urgențe medicale (urgența așa cum este definita din punct de vedere medical – stare medicală sau chirurgicală, a cărei debut este brusc, și care se manifestă prin simptome de o severitate suficientă, și pentru care un medic prudent, care posedă cunoștințe medicale și care acționează cu buna-credință și în conformitate cu standardele medicale internaționale, ar considera că în lipsa acordării atenției medicale imediate ar duce la insuficiența fizică gravă sau deces), vă recomandam să vă adresați celei mai apropiate unități medicale cu profil de urgența sau să sunați la numărul de urgență 112. VitaminGo nu este autorizată că Unitate de Primiri Urgente, așa cum este definita de lege.

Art.2  DEFINIȚII

2.1 „Noi”, „Noastre”, „VitaminGo” și „VitaminGo Services SRL”, “Prestator”, companie înregistrată la ONRC, cod de înregistrare fiscala 44328043 care acționează în calitate de prestator în prezentul contract.

2.2 „Client”, „Pacient”, „Dumneavoastră”, „Tu”, „Beneficiar”- Orice client care accesează www.vitamingo.ro și plasează o comanda pentru serviciile oferite de VitaminGo, orice client care plasează o comandă telefonic, orice client care plasează o comandă prin intermediul WhatsApp și/sau orice client care își crează cont pe www.vitamingo.ro.

2.3 „Serviciu”, „Servicii”, – orice serviciu oferit de VitaminGo

2.4 „Produs” – produsele oferite de VitaminGo Ex: Hidra, Hidra Max

2.5 “Personal VitaminGo”, Echipa “VitaminGo”, “Personalul Prestatorului” – orice angajat, reprezentant sau colaborator VitaminGo care interacționează cu clientul în orice moment.

2.6 “Cale parenterală“ – cale de administrare injectabilă (venoasă, intramusculară, intradermală, subcutanată) a produselor VitaminGo.

Art.3  OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 În conformitate cu termenii si conditiile stabilite prin prezentul contract, prestatorul se obligă sa efectueze servicii medicale constând în administrarea produselor noastre pe cale parenterala, potrivit codului CAEN pe care il are in obiectul principal si anume 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana.

3.2. Prestatorul va efectua serviciile medicale prevazute in prezentul contract la sediul beneficiarului,  in intervalul orar stabilit de catre părțile contractante. Website-ul www.vitamingo.ro ofera posibilitatea clientilor de a efectua o programare, de a-si crea un cont pentru administrarea programarilor curente, dar si pentru adaugarea de viitoare programari.

Art.4 DURATA CONTRACTULUI

4.1 Prezentul contract intră în vigoare de la data plasării unei comenzi, fie prin intermediul www.vitamingo.ro, telefonic sau prin intermediul WhatsApp și se încheie în momentul finalizării serviciului prestat.

4.2 În funcţie de necesitățile beneficiarului, părțile pot prelungi de comun acord perioada de valabilitate a contractului, prin încheierea de act adițional.

4.3 Se consideră act adițional, acceptarea termenilor și condițiilor pentru viitoare comenzi dacă clientul are deja cont pe website.

4.4 Dacă clientul a beneficiat în trecut de serviciile VitaminGo și plasează o nouă comandă, ambele parți vor respecta cea mai recentă versiune a prezentului contract.

Art.5  OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

5.1. Prestatorul se obligă că pe toată perioada desfășurării contractului să aibă toate autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare în vederea prestării de servicii medicale.

5.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract într-o manieră competentă, profesională și cu promtitudine, fiind răspunzător de siguranță operațiunilor și metodelor utilizate pe toată durata contractului şi în conformitate cu prevederile contractuale.

5.3. Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calității lor, în normele privind calitatea asistenței medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiilor Medicilor din România și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în concordanță cu legislația medicală actuală.

5.4. Prestatorul se obligă să țină o evidență a serviciilor prestate în favoarea beneficiarului, în baza căreia se vor emite apoi facturile pentru plata de către beneficiar a contravalorii acestora.

5.5. Prestatorul se obligă să respecte confidențialitatea actelor medicale conform legislației în vigoare.

5.6. Prestatorul este obligat să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii atât în unitate, cât și la adresa prestării serviciilor.

5.7. Prestatorul se obligă că înainte de efetuarea procedurii de administrare a serviciului cumpărat să examineze medical beneficiarul.

5.7.1 Examinarea înaintea procedurii constă în efectuarea unei electrocardiograme (EKG), măsurarea constantelor vitale (scor GCS, tensiune arterială, puls, nivelul de oxigen), măsurarea nivelului de zahar din sânge, verificarea eligibilității din punct de vedere al stării de sănătate a pacientului (efectuarea anamnezei, istoricul bolilor, potențiale alergii și evaluarea Anexei 1 și a Anexei 2).

5.7.2 Produsul cumpărat de beneficiar, nu va fi administrat fară completarea și semnarea în pralabil a celor trei anexe ale prezentului contract.

5.7.3 Ininte ca produsul să fie administrat, personalul medical VitaminGo vă prezenta verbal clientului riscurile, urmând ca Anexa 2 (Acordul Pacientului Informat) să fie completat și semnat de către client.

5.7.4 Personalul medical VitaminGo se obligă să folosească un limbaj științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a clientului pe țoață perioada prezentului contract.

5.8 Prestatorul se obligă că după procedura de administrare a serviciului cumpărat să examineze medical beneficiarul.

5.8.1 Examinarea după efectuarea procedurii constă în măsurarea constantelor vitale (scor GCS, tensiune arteriala, puls, nivelul de oxigen) și evaluarea stării generale post admnistrare de produs.

5.9 Personalul medical VitaminGo se obligă să colecteze toate deșeurile biologice rezultate din activitățile medicale de la adresa prestării serviciului și să le depoziteze confirm normelor în vigoare.

Art.6  OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

6.1. Beneficiarul se obligă să achite către prestator contravaloarea serviciilor prestate integral stabilite prin prezentul contract.

6.1.2 Metodele de plată acceptate sunt menționate pe pagina individuală a fiecărui produs afișat pe website și anume : Numerar la adresă de prestare, Transfer Bancar în contul companiei, Plata prin intermediul POS la adresă de prestare, Plata prin serviciul bancar Revolut, Plata online cu cardul pe website.

6.2. Beneficiarul se obliga să pună la dispoziție baza logistică necesară pentru efectuarea serviciilor medicale.

6.3. Beneficiarul se obligă să asigure condiții optime de igienă la locul unde se va desfășura procedura.

6.4. Beneficiarul declară pe propria răspundere în baza art 326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații că nu are boli care să nu permită administrarea pe cale parenterală a produsului solicitat spre administrare.

6.5 Beneficiarul declară pe propria răspundere în baza art 326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații că datele completate în Anexa 1 și Anexa 2 sunt corecte, adevărate, reale și complete.

6.5. Beneficiarul declară că este de acord cu efectuarea actului medical, incluzând toate procedurile aferente de dinaintea administrării produsului cumpărat, cât și după administrare.

6.5.1 Beneficiarul se obligă să completeze și să semneze Anexa 2 (Acordul Pacientului Informat) numai după ce personalul medical VitaminGo a terminat toate explicațiile. 6.5.2 Beneficiarul se obligă să solicite clarificări în cazul în care există neclarități în prezentarea și explicațiile oferite de personalul VitaminGo înainte de semnarea Anexei 2.

Art.7 PREȚUL CONTRACTULUI ȘI   MODALITĂȚI DE PLATĂ

7.1. În schimbul serviciilor prestate, beneficiarul se obliga să plătească contravaloarea serviciilor contractate și prestate, astfel:

  1. Numerar la adresa de prestare
  2. Transfer Bancar în contul companiei
  3. Plata prin intermediul POS la adresa de prestare
  4. Plata prin serviciul bancar Revolut
  5. Plata online cu cardul pe website.

7.2 Prețul total al produselor va fi afișat pe website în secțiunea https://vitamingo.ro/cos/ după ce produsele au fost adăugate în coș.

7.2.1 Pentru a adăuga produse în coș, clientul trebuie să meargă pe pagina individuală a produsului, să selecteze data și ora dorită și să apese pe butonul ‘Programează-mă’.

7.3. Beneficiarul are obligația de a efectua plata către prestator înaintea prestării serviciului.

7.3.1 Dacă beneficiarul nu este eligibil pentru administrarea produsului cumpărat, prestatorul va rambursa contravaloarea comenzii din care va deduce o taxa în valoare de 100 RON.

7.3.2 Taxa de 100 RON din contravaloarea comenzii reprezintă compensarea ocupării intervalului orar, transportul către adresa de prestare și materialele folosite pentru verificarea stării de sănătate de dinaintea administrării produsului.

7.3.3 Beneficiarul va primi pe e-mail interpretarea electrocardiogramei și a rezultatelor obținute în timpul verificărilor de dinaintea administrării fară niciun cost suplimentar (inclus în taxa de 100 RON)

7.4 Dacă beneficiarul dorește modificarea comenzii și anume alegerea unui alt produs sau adăugarea de alte produse acesta vă plati diferența dintre contravaloarea comenzii inițiale și a comenzii finale.

7.5 Beneficiarul se obliga să anunțe cu minim 24 ore orice doleanță de modificare a datei sau intervalului orar.

7.5.1 Daca beneficiarul solicită modificarea datei sau a intervalului orar cu mai puțin de 24 ore înaintea prestării serviciului, prestatorul vă considera comanda anulată, iar clientul va primi un ramburs de 50% din contravaloarea comenzii.

7.5.2 Orice modificare adusă comenzii cu cel puțin 24 de ore înaintea presarii serviciului vă fi făcută gratuit, în limita disponibilității VitaminGo.

7.6 Dacă beneficiarul dorește anularea comenzii, acesta va primi un ramburs în valoare de 100% cu mențiunea că anularea trebuie făcută cu mai mult de 24 de ore înaintea prestării serviciului.

7.7 VitaminGo va continua să trimită factura și înștiințările de plata către client pentru un număr de 90 de zile. Dacă clientul nu achita factura emisă de VitaminGo în termen de 90 de zile, VitaminGo își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale ce se impun.

Art.8 RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ

8.1. Fiecare parte răspunde pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate dacă a pricinuit celeilalte părti un prejudiciu.

8.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează obligația de plată a facturii fiscale în termenul stabilit, se obligă să plătească penalități în cuantum de 0,2 % pe zi de întârziere din valoarea plații neefectuate.

8.3 În cazul în care prestatorul nu-şi execută prestaţiile la care s-a obligat prin clauzele prezentului contract, acesta va rambursa integral contravaloarea comenzii către client.

8.4. Prestatorul va răspunde civil conform legislației specifice în vigoare pentru faptele săvârșite în timpul prestării activității în cadrul actului medical.

8.5 Beneficiarul va raspunde civil conform legislației specifice în vigoare pentru orice încălcare a clauzelor prezentului contract.

Art.9 REZILIEREA ȘI  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă făcută de una din părți celeilalte, de la data constatării și notificării următoarelor situații: a) dacă din motive imputabile prestatorului, acesta nu poate onora serviciul cumpărat de beneficiar. b) de la revocarea de către organele în drept a autorizației de funcționare.

9.2.Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situații:

  1. a) Încetarea prin faliment,dizolvare, lichidare,desființare sau reprofilarea furnizorului de servicii medicale sau beneficiarului,după caz.

b)Acordul de voință al parților.

c)Denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al prestatorului sau al beneficiarului, printr-o notificare scrisă, cu indicarea temeiului legal, de la data notificării, în caz de nerespectare a uneia dintre obligațiile stabilite prin prezentul contract.

  1. d) Prezentul contract încetează de drept la data expirării perioadei de valabilitate, stabilită conform art. 4 cu subpunctele aferente din prezentul contract.

9.3 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă cu data la care a intervenit una din următoarele situații:

a)Expirarea termenului de valabilitate a autorizației de funcționare, cu condiția că furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia până la termenul de expirare.

b)În cazurile de forță majora confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majora, dar nu mai mult de 3 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului.

c)În caz de neplata a contravalorii serviciilor medicale prestate de furnizor de către beneficiar.

9.4. Rezilierea prezentului contract nu vă avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

9.5. Prevederile prezentului nu înlătură răspunderea parții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Art.10 FORȚA MAJORĂ

10.1. Nici una din părțile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care îi implică în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majora ale cărui consecinte sunt de neînlăturat de către partea care îl invoca.

10.2 Partea care invoca forță majoră este obligată să aducă la cunoștință celeilalte părți, în termen de 7 zile de la data începerii evenimentului și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3 Forța majoră se vă constata de o autoritate competentă.

10.4 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează.

10.5 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore , dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parților până la apariția acesteia. 10.6 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți , imediat și în mod complet producerea evenimentului și de a lua orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor lui.

10.7 Daca forța majoră acționează sau se estimează că vă acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni , fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea din plin drept a prezentului contract , fară ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art.11 NOTIFICĂRI

11.1 În accepțiunea părților contractante , orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract sau în scris pe adresa de e-mail office@vitamingo.ro . Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon/fax) să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.

11.2 Orice notificare între părți , referitoare la îndeplinirea prezentului contract , trebuie să fie transmisă în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail la office@vitamingo.ro.

 

11.3 Notificarea se poate transmite și prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

11.4 Notificările verbale nu se vor lua în considerare de nici una dintre părți , dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

11.5 Transmiterea notificărilor, facturilor, corespondența purtată cu beneficiarii de către reprezentanții VitaminGo, se va face la datele de contact menționate în comandă.

Art.12 LITIGII

12.1 Prezentul contract este guvernat de legislația română în materie.

12.2 Părțile convin că orice neînțelegere privind validitatea prezentului contract sau rezultată din interpretarea , executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvata cu prioritate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

12.3 În cazul în care soluționarea litigiilor pe cale amiabilă nu este posibila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

ART. 13 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1 VitaminGo prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

13.2 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată, societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

13.3 Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel: a) pentru desfăşurarea procesului de activitate al societății şi a activităţilor suport ce stau la baza acestuia; b) pentru realizarea obiectului de activitate principal; c) în vederea îmbunătătăţirii modului de comunicare cu angajații și clienții, prin intermediul poştei electronice, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale.

13.4 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către societatea este obligatorie.

13.5 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către conducerea societătii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

13.6 Acest articol reprezintă doar o inștiiințare asupra faptului că VitaminGo vă prelucrează datele conform legii. Pentru a citi întreaga Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vă rugam citiți pagina Politică de Confidențialitate de pe www.vitamingo.ro

13.7 Acceptând acest contract, vă asumați responsabilitatea că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord ca VitaminGo să vă prelucreze datele personale colectate în urma prestării sericiilor noastre așa cum este descris în Politica de Confidențialitate disponibila pe www.vitamingo.ro.

Art.14 DISPOZIȚII FINALE

14.1 Modificarea sau completarea prezentului contract se face numai cu acordul ambelor părți, prin act adițional încheiat în scris între părțile contractante.

14.2 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală și scrisă dintre acestea anterioară sau ulterioară încheierii lui.

14.3 Nulitatea uneia dintre clauze nu atrage nevalabilitatea celorlalte.

14.4 Prezentul contract a fost încheiat în urma acceptării termenilor și condițiilor de utilizare website și de accesare a serviciilor medicale oferite de VitaminGo.

14.5 Prin acceptarea de către beneficiar a termenilor și condițiilor de utilizare website și de accesare a serviciilor medicale oferite de VitaminGo în momentul plasării comenzii, Beneficiarul acceptă automat toate clauzele prezentului contract.

14.6 După acceptarea prezentului contract la plasarea comenzii puteți descărca sau printa prezentul contract direct din pagina https://vitamingo.ro/termeni-si-conditii/.

14.7 Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență sau orice alte acte împotriva Personalului Prestatorului și a celorlalte persoane din incintă sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor VitaminGo, de natură să tulbure ordinea și liniștea publica sau să provoace indignarea persoanelor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a companiei VitaminGo nu sunt tolerate. În cazul în care Beneficiarul sau persoanele care sunt de față în momentul prestării serviciului săvârșesc una din faptele, actele menționate mai sus, edhipa VitaminGo va solicita imediat intervenția echipelor de intervenție ale companiilor private de pază și protecție cu care aceasta colaborează, și/sau intervenția Poliției.